Fruktal, s.r.o., Liptovský Mikuláš,

Fruktal, s.r.o., Liptovský Mikuláš je obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu s ovocím a zeleninou od roku 1994.

Sklady sú dobre vetrané, chladené a dostatočne vlhké, čo zaručuje kvalitu dodávanéhe ovocia a zeleniny. Disponujeme modernou dozrievárňou banánov, v ktorej môžeme týždenne dozrieť cca 500 kartónov banánov.

Vačšiu časť sortimentu si zabezpečujeme od domácich producentov a časť dovážame zo zahraničia. Veľmi dobré kontakty máme s pestovateľmi z Poľska, Českej republiky a Maďarska.

Distribúciu tovaru zabezpečujeme predajom v sklade a rozvozom priamo k zákazníkovi. Objednávky prijímame formou telemarketingu, čo zaručuje včasnosť a presnosť dodávok.

Okrem dodávok do obchodnej siete sa špecializujeme na dodávky do hotelov, zotavovní a jedální. Uvedený okruh odberateľov vyžaduje široký sortiment a kvalitu dodávaného tovaru, na čo kladieme veľký dôraz.

Svet, v ktorom žijeme, je svet ovocia a zeleniny. Jediným naším krédom je prinášať ľuďom na stôl zdravie.